Link naar homepage


Monitor Faunaschade

Laatste update: 15/05/2019

De Monitor Faunaschade geeft de mogelijkheid om per provincie, diersoort, gewas en jaartal faunaschadecijfers op te vragen. De cijfers die worden opgevraagd via de Monitor Faunaschade betreffen getaxeerde schades en aan de aanvragers verleende tegemoetkomingen.

Tegemoetkomingen in faunaschade
De cijfers zijn verzameld om de wettelijk taak, het verlenen van tegemoetkomingen in faunaschade uit te voeren. BIJ12 voert deze taak namens de 12 provincies uit. De cijfers in de Monitor worden één keer per kwartaal geüpdatet om eventuele betalingen van vorig jaar alsnog mee te nemen in de cijfers. Het jaartal geeft het jaar weer waarin de schade optreed en niet het jaar waarin de tegemoetkoming in schade wordt betaald.

Bekijk hier de schadecijfers over de wolf

Disclaimer
De Monitor Faunaschade geeft geen volledig beeld van alle schade veroorzaakt door fauna in Nederland. De verklaring hiervoor is dat niet alle soorten faunaschade voor een tegemoetkoming in aanmerking komt. Daarnaast wordt niet voor alle schades een tegemoetkoming aangevraagd. De Monitor Faunaschade geeft voor soorten die wel voor een tegemoetkoming in faunaschade in aanmerking komen geen volledig beeld. Dit is geen taak van BIJ12, maar een service. Het betreft in de eerste plaats alleen schade aan landbouwgewassen en landbouwhuisdieren.

De opgevraagde informatie is met bronvermelding van BIJ12 vrij te gebruiken. Bij het samenstellen van de inhoud van de Monitor Faunaschade is uiterste zorg nagestreefd, maar BIJ12 sluit iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die via deze Monitor Faunaschade beschikbaar is. Aan de informatie die door de Monitor Faunaschade getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. De inhoud van de Monitor Faunaschade kan steeds door BIJ12 zonder voorafgaande aankondiging worden verbeterd, gewijzigd of verwijderd. Daarnaast kan de data worden gewijzigd als gevolg van rechtelijke procedures en/of nagekomen betalingen.