Link naar homepage


Monitor Faunaschade

Laatste update: 27/06/2023

De Monitor Faunaschade geeft de mogelijkheid om per provincie, diersoort, gewas en jaartal faunaschadecijfers op te vragen. Het gaat hierbij om de getaxeerde schades en aan de aanvragers verleende tegemoetkomingen. De cijfers gaan over een schadejaar en niet het kalenderjaar. Het schadejaar loopt van 1 november tot en met 31 oktober.

BIJ12 uitgekeerde faunaschade cijfers 2021
De infographics van de door BIJ12 uitgekeerde faunaschadecijfers 2021 leest u hier terug.

Tegemoetkomingen in faunaschade
De cijfers zijn verzameld om de wettelijk taak, het verlenen van tegemoetkomingen in faunaschade uit te voeren. BIJ12 voert deze taak namens de 12 provincies uit. De monitor wordt één keer per jaar bijgewerkt, om de cijfers van het afgelopen jaar toe te voegen. Het jaartal geeft het jaar weer waarin de schade optreed en niet het jaar waarin de tegemoetkoming in schade wordt betaald.

Bronbestand
Hier kunt u de hele lijst raadplegen via het CSV-bronbestand

Wolvendata
De schadecijfers en gemelde aanvallen op landbouwhuisdieren met betrekking tot de wolf leest u hier.

Disclaimer
De Monitor Faunaschade geeft geen volledig beeld van alle schade veroorzaakt door fauna in Nederland. De verklaring hiervoor is dat niet alle soorten faunaschade voor een tegemoetkoming in aanmerking komt. Daarnaast wordt niet voor alle schades een tegemoetkoming aangevraagd. De Monitor Faunaschade geeft voor soorten die wel voor een tegemoetkoming in faunaschade in aanmerking komen geen volledig beeld. Dit is geen taak van BIJ12, maar een service. Het betreft in de eerste plaats alleen schade aan landbouwgewassen en landbouwhuisdieren.

De opgevraagde informatie is met bronvermelding van BIJ12 vrij te gebruiken. Bij het samenstellen van de inhoud van de Monitor Faunaschade is uiterste zorg nagestreefd, maar BIJ12 sluit iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die via deze Monitor Faunaschade beschikbaar is. Aan de informatie die door de Monitor Faunaschade getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. De inhoud van de Monitor Faunaschade kan steeds door BIJ12 zonder voorafgaande aankondiging worden verbeterd, gewijzigd of verwijderd. Daarnaast kan de data worden gewijzigd als gevolg van rechtelijke procedures en/of nagekomen betalingen.